Drobečková navigace

Eleuterokok ostnitý (Eleutherococcus senticosus)

Eleuterokok ostnitý (Eleutherococcus senticosus)
Eleuterokok ostnitý (Eleutherococcus senticosus)

Eleuterokok (Eleutherococcus senticosus (Rupr. & Maxim.) Maxim.), též všehojovec ostnitý, nesprávně sibiřský ženšen) byl první "ženšen" který jsem měl možnost prakticky vyzkoušet (bylo to v průběhu mé cesty na Dálný Východ), což mě později vedlo k napsání této historické stránky o sibiřském ženšenu (Eleutherococcus senticosus). Stránka má pořád historickou hodnotu, avšak pochází z doby, kdy jsem ještě byl obětí dvou častých omylů - účinky ženšenu jsem považoval za vědecky neprůkazné a pouze na základě botanické příbuznosti jsem měl za to, že sibiřský ženšen a ženšen pravý jsou téměř shodné co do svého chemického složení. V důsledku toho jsem si z nedostatku informací týkajících se pouze E. senticosus "vypomohl" tím, že jsem ho zaplácnul informacemi pocházejícími z výzkumů P. ginseng a P. quinquefolius. Poněkud mě omlouvá jen to, že stejného omylu se na začátku výzkumu eleuterokoku dopustili i proslulí ruští vědci.

Eleuterokok ve srovnání se ženšenem pravým.

Stejně jako ženšen, i eleuterokok je neškodný. Podle Medon1981het se u myší LD50 sušeného vodního extraktu eleuterokoku vůbec nepodařilo stanovit (>3g/kg).

Studie Medon1981het, pocházející ještě z Brechmanovských časů, též prokazuje hypoglykemický účinek eleuterokoku. Brechman říkal že eleuterokok je (u sportovců) ještě účinnější než ženšen. Obecně se má za to, že eleuterokok nedosahuje celkové účinnosti ženšenu pravého, nicméně dnes už existuje značné množství studií ukazujících na možnost jeho účinku proti stresu a únavě (Deyama2001cpe, Cicero2004esg, Huang2011bfa, Panossian2009eea). Stejně jako u mnoha jiných adaptogenů bych zdůraznil nutnost patřičného dávkování – jedna nebo dvě kapsle denně rozhodně nestačí.

Na rozdíl od ženšenu ale ostatní rostliny čeledi aralkovitých, eleuterokok nevyjímaje, jsou dřevité keře, nehodící se svou konzistencí k přímé konzumaci. U eleuterokoku je nutná extrakce. V Medon1981het je popsána příprava extraktu eleuterokoku 10minutovým mícháním 100g práškované drogy (radix / lignum) v 1000ml destilované vody při teplotě 60°C. Při této metodě se získá ze 100g eleuterokoku 1 litr roztoku obsahující 1,6g rozpuštěných obsahových látek. Ty lze získat sušením (lyofilizací) jako práškový extrakt. Pokud by tedy některý výrobce opravdu plnil kapsle řekněme 400mg čistého práškového extraktu, dalo by se mluvit o patřičném dávkování. Takový přípravek u nás ale jen tak snadno neuvidíme. To, co se v prodejnách nabízí jako eleuterokok, obsahuje extrakt eleuterokoku většinou jen v nepatrném, zcela neúčinném množství. V býv. SSSR se prodává relativně poctivý tekutý extrakt eleuterokoku (настойка сибирского женьшеня), který by ale chtělo užívat více než po několika kapkách, jak jsem to dělal já.

Brechmanová kresba eleuterokoka
Brechmanová kresba eleuterokoka

Eleuterokok – adaptogen, jehož objev byl inspirován ženšenem

Eleuterokok jako adaptogen byl Brechmanem objeven systematickým studiem čeledi aralkovitých (Araliaceae) k níž ho inspirovaly jeho zkušenosti se ženšenem jako s ergogenním prostředkem. Budu teď asi neobjektivní, ale hádal bych že Brechman v ideálním případě snil o tom, že by objevil ještě účinnější adaptogen než ženšen. Ukázalo se ale že rod ženšen je v čeledi aralkovitých výjimečný a jedinou další adaptogenní rostlinou kterou se Brechmanovi v aralkovitých povedlo objevit byl eleuterokok, o němž Brechman i začal tvrdit že v některých aspektech předčí ženšen. To je prohlášení, s nímž mnozí lidé později polemizovali, pro mně je ale důvodem k tomu, abych eleuterokoku věnoval pozornost.

Po chemické stránce se ženšen a eleuterokok od sebe naprosto liší

Rod ženšen (Panax) je v čeledi Araliaceae výjimečný. Jeho obsahové látky, panaxosidy, se kromě ženšenu nevyskytují téměř v žádné jiné rostlině (výjimkou je gynostema pětilistá (Gynostemma pentaphyllum) obsahuje v sušených listech asi 0,5% ženšenových panaxosidů, jejíž listy také obsahují omezené množství panaxosidů identických s těmi ženšenovými). To víme dnes. Za Brechmanových časů to ale tak jasné nebylo – celá myšlenka systematického prohledávání čeledi aralkovitých byla založená na předpokladu, že fylogenetická příbuznost se ženšenem se projeví i v příbuznosti chemické. Tento předpoklad se ukázal jako falešný – objev eleuterokoku se v tomto světle jeví jako šťastná náhoda, která mohla Brechmana stejně dobře potkat i při výzkumu jakékoliv jiné čeledi rostlin.

Obsahové látky eleuterokoku.

Eleuterosid A = daukosterol
Eleuterosid B = syringin
Eleuterosid B4 = sezamin

Fytochemický průzkum rostliny začíná izolací obsahových látek. Těm dal u eleuterokoku Brechman název eleuterosidy, po vzoru panaxosidů / ginsenosidů u ženšenu. V přehledu Davydov2000es autorka vyjadřuje svou nespokojenost s touto Brechmanovou volbou (o tom jsem už psal jinde).

Obsahové látky eleuterokoku se nikterak neshodují se ženšenem. V eleuterokoku nelze najít žádný ze ženšenových panaxosidů. "Eleuterosidy" nejsou pro eleuterokok specifické, jinými slovy, byly už předtím popsány z běžných rostlin jako mrkev, šeřík, břečťan, dsn.

  • Eleuterosid A = daukosterol
  • Eleuterosid B = syringin — chrání před radiačním poškozením, imunomodulační účinek (referencováno v Davydov2000es).
  • — snižuje hladinu LDL cholesterolu, antikarcinogen, imunomodulační, hepatoprotektivní (referencováno v Davydov2000es).
  • Eleuterosid B1 = izofraxidin — cytotoxický u myší lymfocytární leukemie, cholagogum (referencováno v Davydov2000es).
  • Eleuterosid E = (-) syringaresinol-4,4'-O-β-D-diglukosid = akantosid D
  • Eleuterosid E1 = (-) syringaresinol-O-β-D-monoglukosid
  • Eleuterosid I, K, L, M: oleananové glykosidy
  • kyselina betulinová
  • kyselina kávová — antioxidant, cytoprotektivní, protinádorová, proti dně (arthritis urica), antibakteriální (referencováno v Davydov2000es)
  • vitamin E — je všem dobře známý antioxidační vitamín

Účinky eleuterokoku

plody eleuterokoka
plody eleuterokoku

Eleuterokok je známý především jako jeden z klasických adaptogenů popsaných ještě I. Brechmanem. Při pokusech na zvířatech vědci zjistili, že při zátěži snižuje hladinu hormonálního a buněčného stresu, který měřili hladinou kortizolu, hypertrofií nadobliček a oxidačním poškozením tkáně (Ele2006mon, text zde). Na jeho přímý účinek proti únavě prokazuje studie Sumiyoshi2016ees a vícero dalších. Eleuterokok má vliv na expresi cytokinů, in vitro indukuje a zesiluje účinek IL-1 a IL-6, ne však IL-2. Na zvířecím modelu mozkové ischemie byl prokázaný protizánětlívý a neuroprotektivní účinek. Účinek syringinu proti artritidě byl popsán v Yamazaki2007spc a v Takahashi2014pte. K dalším jeho účinkům patří ochrana před osteoporózou a hepatoprotektivní účinek (Ele2006mon). Samostatnou kapitolou je výzkum jeho protirakovinných účinků, jemuž se věnovalo několik desítek publikací. Zjistilo se, že působí inhibičně na buňky linií rakoviny prsní žlázy, kolorektálního karcinomu, hepatomu a dalších rakovin. Je však nutné říct, že přes hojnost studií jsou jeho specifické protirakovinné účinky pořád neprokázané a v praxi se eleuterokok využívá především ke zvýšení fyzické výkonnosti, které dle monografie Ele2006mon prokazuje vícero klinických studií se zdravými sportovci. Obecně se tedy využívá jako bylina protistresová a ke zvýšení sportovního výkonu. Veškerý dosavadní výzkum o této bylině je k dispozici zde.

| 2008 - 23.8.2020