Drobečková navigace

Neplodnost

V oblasti svého původu se ženšen (ať už asijský, nebo americký) k posílení sexuálních funkcí předepisuje zcela standardně. (Murphy2002gsb) Zatímco zlepšení potence působením ženšenu je většinou snadno postřehnutelné, je větší otázkou, do jaké míry ženšen pomáhá ve své další tradiční indikaci – ke zlepšení plodnosti.

Co ví věda o účinku ženšenu na plodnost

Krátká odpověď na tuto otázku by byla: relativně málo. Ve srovnání například s kardiovaskulárními účinky se tradiční indikaci ženšenu ke zvýšení plodnosti věnovalo zatím jen asi deset publikací. Jendou z prvních byla italská klinická studie Salvati1996epg, podle které u 30 mužských pacientů se sníženým počtem spermií a u další skupiny 16 pacientů s idiopatickou varikokélou ženšen signifikantně zvyšoval počet i aktivitu pohyblivých spermií. Chemoprotektivnímu účinku ženšenu na aspekt plodnosti se věnovala studie Hwang2004pgi, podle které vodní extrakt P. ginseng chránil samce morčat před poškozením plodnosti po expozici poloychlorovanému dibenzodioxinu. Experiment se stejným dioxinem a podobnými výsledky byl opakován na potkanech (Park2006tet). Později byl s pozitivními výsledky zkoumán ochranný účinek extraktu červeného ženšenu před reprodukční toxicitou etanolu (Jang2011erg). Radioprotektivní účinek před γ zářením na tkáň varlat byl hlášen u myší (Kumar2003rep). Další experimentální studie (Sawiress2011ege) zase tvrdí, že ženšen zlepšoval plodnost u diabetických potkanů. Nevýhodou této poslední studie je podle mého názoru nízký počet pokusných zvířat (10 léčených, 10 pozitivní kontrola, 10 negativní kontrola, dohromady 30 potkanů), který a priori neumožňuje vysoce signifikantní závěry. Asi nejpřesvědčivější je nejnovější italská klinická studie Cai2012sqp, kde bylo pozorováno 206 pacientů s genitálními chlamydiemi (Chlamydia trachomatis), se závěrem že užívání ženšenu společně s antibiotiky proti chlamydióze vedlo k relativnímu zlepšení kvality semene.

Působení panaxosidů na kapacitaci spermií

Kapacitace spermií je proces, při němž spermie po ejakulaci získávají schopnost oplodnit vajíčko. Právě vliv na kapacitaci byl zkoumán u typických obsahových látek ženšenu – panaxosidů. Není jasné, zda se tento účinek spájí s dříve zmíněným zlepšením plodnosti, nebo se jedná o nezávislý účinek. Výzkumníky k úvahám o kapacitaci možná přivedla nedávno objasněná role ženšenu v kaskádě NO, která je odpovědná i za erekci. Konkrétně u ginsenosidu Re bylo in vitro zjištěno, že tento zlepšuje pohyblivost (Zhang2006gif) i kapacitaci (Zhang2006gif) lidských spermií. Ženšen dále přispívá k plodnosti zvýšením libida a zvětšením objemu ejakulátu, který je pro úspěšné oplození důležitý. Kaskáda NO hrá roli nejen u mužské erekce, ale i v ženském vzušení a orgazmu, který je opět pro oplození velmi důležitý.

| 11.6.2009