Drobečková navigace

Dávkování ženšenu k vyvolání jednotlivých účinků

(Tato stránka zatím není funkční. V budoucnu doufám bude mít jinou podobu a bude sloužit k výpočtu potřebného dávkování ženšenu vzhledem k popsaným účinkům.)

Stává se pomalu standardem, že výzkum účinků různých forem ženšenu i jednotlivých panaxosidů podává kvantitativní údaje. To dává příležitost k propočtům příslušícího dávkování.

Problém variability a vzájemných interakcí panaxosidů

Situaci stěžuje to, že u mnoha fyziologických parametrů působí různé panaxosidy protichůdně, takže sumární působení ženšene nelze snadno odhadnout. U různých forem ženšene (čerstvý, bílý, červený...) jsou opět značné rozdíly v množstvích a poměrech obsahových látek. Dalším zdrojem variability je vstřebávání, při němž dochází k modifikaci účinnosti podle momentálního stavu zažívacího traktu pacienta a podle aktivity bakterií, které v něm žijí a požité panaxosidy zčásti modifikují odštěpováním cukerných zbytků. MUDr. lékaři v Asii jsou si toho vědomi a požadují proto k léčbě někdy čištěné jednotlivé panaxosidy, nebo jejich předepsané směsi, které se leckdy podávají i injekčně (třeba u infarktů). Kromě rychlosti vstřebávání, vylučování a přestupu přes buněčnou membránu je u účinků na CNS otázkou i rychlost přestupu přes krevně-mozkovou bariéru.

V současné fázi otázky farmakodynamiky ignoruji a snažím se pouze spočíst pro některé účinky potřebnou jednorázovou dávku, předpokládaje okamžitou rovnoměrnou distribuci účinných látek v měkkých tkáních celého organizmu.

Obsah ginsenosidů v červeném ženšeni

(Analýza červeného ženšenu (gineng radix rubra) poskytnutého fakultou TČM v Tchaj-peji.)

panaxosid mg/g mg/g
Rb1 1.3047 0.4070
Rb2 0.9958 0.8214
Rc 1.1110 0.2263
Rd 1.7234 0.5505
Re 1.3340 2.8905
Rg1 3.1327 2.9026
Rg2 1.4886 2.3007
Celkově 11.390 10.099

Jednorázová dávka odpovídající koncentraci 10µg/ml

Za předpokladu že lidský organizmus obsahuje 40l vody a za předpokladu že panaxosidy v ní budou rovnoměrně distribuovány (což je vzhledem k jejich amfifilnímu charakteru situace blízká realitě), bude jednorázová dávka červeného ženšenu odpovídající koncentraci toho-kterého ginsenosidu 1µg/ml následovní:

panaxosid dávka (g) dávka (g)
Rb1 26.8 86.0
Rb2 35.1 42.6
Rc 31.5 154.
Rd 20.3 0.5505
Re 26.2 2.8905
Rg1 11.2 2.9026
Rg2 23.5 2.3007
Celkově 3.1 3.5

Výklad vzhledem k jednotlivým účinkům

  • účinek pxsd. Rb1 na normalizaci imunitních cévních parametrů se dostavil v dávce 10µg/ml, odpovídající 268g červeného ženšenu (he2007peg)
  • účinek pxsd. Rb1 proti agresivitě se dostavil v dávce 2.5mg/kg, odpovídá tedy dávce více než 53.6g červeného ženšenu (yoshimura1988ace)
  • účinek extraktu panaxosidů P. notoginseng na proliferaci endotelu a regeneraci cév se dostavil už v dávce 0.1µg/ml (hong2009aes), což by zřejmě odpovídalo dávce méně než 0,3–1g drogy P. notoginseng (odhadem).
  • (kwon2003ekr) [other] Zvýšení rychlosti regenerace jater o 20% (pokusná resekce u psa) dosažen dávkou 250mg/kg ginseng radix rubra po dobu 9 dnů (-1 až 7 vzhledem k operaci). U 80kg osoby by to odpovídalo 20g ginseng radix rubra denně.
  • (morisaki1995mae) [cardiovascular] Zvýšení rychlosti růstu "kapilár" o 100% bylo dosaženo dávkou saponinu ginseng radix rubra 10µg/ml, tedy při předpokladu 60l měkkých tkání, 600mg ginseng radix rubra. Zvýšení rychlosti růstu o 300% bylo dosaženo 100µg/ml, tedy za stejných předpokladů dávkou 6g ginseng radix rubra.

Dále k zpracování

Rg1 (proti hypertenzi: rozšiřuje cévy kang1995gpg) (podporuje růst cév sengupta2004may) (chrání neurony liao2002neg) (uklidnění mikroglie wu2007deg) (protistresový kim2003iii) (imunomodulace ve prospěch reakce typu 2 yu2005pgd)

Rg2 (chrání paměť antiapoptotickým působením (zhang2008pgg), chrání mozek proti glutamátové neurotoxicitě (li2007peg)) (uklidnění mikroglie wu2007deg) (možná imunomodulace ve prospěch typu 1 cho2002gfp)

Rb1 (normalizuje imunitu he2007peg), (uklidňující účinek yoshimura1988ace) (možná imunomodulace ve prospěch typu 2 cho2002gfp) (rozšiřuje cévy a chrání je před arteriosklerózou he2007peg) (potlačuje růst cév leung2007gri)

Rb2 (protistresový kim2003iii) (uklidnění mikroglie wu2007deg) (protizánětlivý, potl. prod. TNF-α u makrofágů (cho2001vie) (možná imunomodulace ve prospěch typu 1 cho2002gfp)

Rc (normalizuje stres (zvyšuje/snižuje dle potřeby) kim2003egs)

Rd (protistresový kim2003iii) (uklidnění mikroglie wu2007deg, lin2007gra)

Re (plodnost zhang2006gif, zhang2007grp) (uklidnění mikroglie wu2007deg)

 

 

Omlouváme se, ale tento článek není dokončen. Současná, rozpracovaná verze nevyjádřuje jeho konečnou podobu.