Drobečková navigace

Užívám ženšen a necítím změnu

Dobrý den, užívám kořen šestiletého ženšenu. Začal jsem se třemi plátky na den, po třech dnech jsem necítil nic a tak jsem zvýšil na pět a pořád necítím žádnou změnu, dělám něco špatně? Děkuji, S.

Vážený pane S.!

Děkuji Vám za Váš ohlas. Kdybych chtěl být stručný jako Karol Sidon, odpověděl bych na něj krátkým "ne". Rozhodl jsem se ale, navzdory krátkosti Vašeho dotazu udělat tuto odpověď trochu delší, protože ohlasy podobné Vašemu sem čas od času přicházejí. Pro ty, kteří jsou zde poprvé, dodávám, že neřešíme otázku účinnosti ženšenu jako takové – ta byla z hlediska vědy vyřešena před 50 lety (hledejte třeba "Panax ginseng" v Medline) a dnes se pouze zpřesňuje.

Ženšen pravděpodobně užíváte správně

Neříkáte, jestli ženšen užíváte 5 dnů, nebo 50. Pokud denně jíte 5 plátků 6-letého červeného ženšenu, účinné látky v něm obsažené (hlavně panaxosidy a specifické polysacharidy) by po vyčištění a vykrystalizování měly hmotnost rovnající se téměř 1 celému plátku (viz též kolik panaxosidů je v ženšeni). To je dávka dlouhodobě bohatě dostačující, ať už Vám jde o účinky srdečně-cévní, imunitní, či nervové.

Pokud ženšen užíváte pouze kvůli pocitům, můžete být zklamán

Já sám jsem kdysi k ženšeni přistupoval s nulovým očekáváním a subjektivně jsem byl jeho duševně aktivačním účinkem překvapen. Přirovnával jsem ho k amfetaminu nebo kokainu, s nimiž jsem ale neměl osobní zkušenost. Naproti tomu, lidé kteří s omamnými látkami zkušenosti měli, byli ženšenem ve všech případech zklamáni. Říkali, že ve srovnání třeba s amfetaminy je ženšen "nic", že ho "nelze vůbec srovnat". Asi bych měl proto změnit způsob psaní, abych o psychotropních účincích ženšenu nevyvolával nerealistické představy.

Od ženšenu se nedočkáte změny vnímání, jakou nabízí alkohol, marihuana, nikotin, kokain, amfetaminy, opioidy (třeba Alnagon) atd. Ženšen též nepůsobí jako kofein, který pouze krátkodobě vybudí k vyšší aktivitě. Ženšen má složky budivé i uklidňující. Když pomineme dlouhodobé změny genové exprese v mozku, tak dá se říct, že krátkodobý účinek panaxosidů na receptory mozku je "měkký" – s vazebním konstantami ~50µg/ml, což odpovídá jednorázové dávce několika desítek gramů ženšenu na osobu. V těchto dávkách ženšen konzumují pouze Korejci a já se to v doporučeních o dávkování neodvažuji zmínit. Ženšen je sice teoreticky neškodný adaptogen, ale prakticky někteří lidé vnímají už dávky 3-4g jako přílišné. Pro jiné účinky takové dávky ženšenu nejsou potřebné. Některé účinky panaxosidů totiž mají konstantu EC50 méně než 1µg/ml, takže se dostavuje v potřebné míře i při dávkování 1g červeného ženšenu na den a osobu.

Na závěr

Z mnoha účinků ženšenu lze subjektivně snadno zjistit pouze jeho účinek na psychiku a účinek na erekci. Pokud při střednědobém (~10 dnů) užívání 10g ženšenu denně tyto účinky nijak nepozorujete, znamená to, že ve hře je neznámý faktor, který Vám tyto konkrétní účinky pozorovat znemožňuje a který nejsem s to na dálku identifikovat. Může to být Vaše individuální charakteristika, nebo nějaký faktor z Vašeho prostředí. Je nepravděpodobné, že by se tato "neúčinnost" týkala všech aspektů působení ženšenu, chápu ale, že při chybění subjektivně zjevných účinků u Vás mohou vyvstat pochybnosti. Ty já bohužel opět na dálku nevyvrátím. Sám se musíte rozhodnout, jestli budete dále zvyšovat dávkování, nebo ženšen užívat přestanete, nebo jej budete navzdory absenci zjevných účinků dlouhodobě užívat v nízkých dávkách z titulu víry ve vědu a zkušenosti TČM. Ženšen není v žádném případě životní nutností. Ti, kteří ho neužívají, ušetří, pokud se předtím ujistili, že neutrácejí za jiné zbytečnosti, které určitě snadno doplníte.

-boris-

| 2011 - 6.11.2020