Drobečková navigace

Neurotropní a neuromodulační účinky

Praktické shrnutí: Účinek na nervovou soustavu je u adaptogenů běžný. Zde jsem shromáždil ty relevantní reference, které mi přišly pod ruku.

Co jsou to neuromodulační účinky

Nervová soustava sestává z nervových buněk (neuronů), uvnitř kterých se signál šíří elektricky – pomocí excitace a depolarizace buněčné membrány. Mezi neurony se pak informace šíří chemicky – pomocí neurotransmiterů, které se uvolňují na synapsích. Synapse je propojka mezi presynaptickým a postsynaptickým neuronem. Typický neuron má přívodní elektrické kabely zvané dendrity a jeden vývodní kabel zvaný axon. Na tomto principu pracuje mozek a celý nervový systém.

Receptorové systémy

Každý neuron a každá synapse uvolňuje jednu konkrétní chemickou látku – neurotransmiter. Soubor těchto neuronů v mozku tvoří tzv. receptorový systém. Když mluvíme o neurotropním účinku bylin, myslíme tím zhusta účinek na receptorové systémy hlavních neurotransmiterů, což jsou:

Neurotropní účinek znamená, že účinná látka byliny přímo aktivuje (je agonistou) nebo inhibuje (je antagonistou) některý receptorový systéů. Tak třeba pepřovník opojný (kava-kava) je agonistou GABAA receptorů podobně jako alkohol, není však adaptogen. U adaptogenů, které z definice nesmí působit jednostranně, se mnohem častěji setkáváme s neuromodulačními účinky.

Neuromodulační účinek znamená, že látka pouze modifikuje chování některého receptorového systému, ale není jeho přímým agonistou ani antagonistou. Příkladem může být ženšen, jehož steroidní glykosidy působí neuromodulačně na vícero receptorových systémů (viz níže). U ženšenu proto mluvíme o neurosteroidním účinku.

Neuromodulační účinky ženšenu

Modelový adaptogen ženšen pravý obsahuje několik desítek steroidních glykosidů zvaných panaxosidy, které mají neurosteroidní modulační účinek. Konkrétně jde o ginsenosid Rb1 a Rg1 (Tsang1985gsi, Benishin1992agr). Neurosteroidní působení na GABAA a GABAB mají ginsenosidy Rb1, Rb2, Rc, Re, Rf a Rg1 (Kimura1994igw), čímž se někdy vysvětluje stabilizační účinek ženšenu na úzkost a psychický stres (Bhattcharya1999epgYuan1998mag). Ginsenosid 20(S)-Rg3 inhibuje P/Q Ca2+ kanály, Kv1.4 K+ kanály a Na+ IIA kanály v mozku potkana s IC50 řádově v desítkách µM (Jeong2004sgr). Dle Jiang1996mag a Liu1995egr, gssd. Rb1 a Rg1 zvyšují aktivitu Na/K-pumpy. Podle Cao1990ieg ginsenosid Rb1 Na/K-pumpu naopak inhibuje s IC50 6.3µM. Panaxosidy zlepšují růst nervových vláken (Takemoto1984png) a chrání před ischemií (Wen1996grp), ginsenosid Rg1 je neuroprotektivní (Wen1996grp, Lim1997pih, Li1997eag, Jiang1996mag, Liu1995egr) a cytoprotektivní (Choo2003aag). Majonosid-R2 u stresovaných zvířat obnovuje schopnost usnout (Huong1998aem, Lee1990cip, Han2013erg). Celkově lze říct, že máme dostatek vědeckých prací, které modulační účinek ženšenu prokazují, chybí však systematický zastřešující pohled, který má jen TČM. Totéž lze říct o dalších druzích rodu Panax (ž. americký, ž. nepravý, ž. notoginseng).

Jiné byliny

Další neuromodulační adaptogeny zčásti nechci zmiňovat, aby jejich seznam nebyl příliš dlouhý, a zčásti o nich platí totéž, co o ženšeni – že navzdory bohatství publikací chybí zastřešující vědecký pohled na ně a jediným systematickým lékařským oborem, který je schopný je aktivně používat zůstává TČM.

 

| 2016 - 30.11.2019