Drobečková navigace

Výroba ženšenové tinktury

Vážený pane Borisi,

náhodou jsem objevila Vaše velmi zajímavé stránky (i když mám za to, že v životě se neděje nic náhodou) a po přečtení základních informací jsem si hned objednala zkušební dávku ženšenu. Netrpím žádnými vážnějšími zdravotními neduhy, ale poměrně častou únavou a nedostatkem energie a lehčími zažívacími potížemi. Inklinuji ke zdravému životnímu stylu včetně výživy a aktivně se zajímám o léčivé rostliny, ekozahrady a permakulturu. Ale to je vedlejší. Chci Vás požádat o upřesnění, jak postupovat při výrobě alkoholové tinktury. Zajímá mě, zda-li ovlivní výsledek nebo následné dávkování použití 40% nebo např. 70% alkoholu a co byste doporučoval. Případně myslíte že by laik zvládl přípravu přes Vámi doporučovaný Soxhletův extraktor. Mám ještě k dispozici i sušený kořen eleuterokoku - je vhodné použít jej stejným způsobem? Velmi mě zaujal i článek o rytmu spánku a bdění! Beata

Dobrý den, Beato.

Vidím, že ohledně zdraví jste na tom podobně jako já. Já sice nemám zažívací potíže, ale trpím občasnými depresemi. Nedostatek energie je vlastně ten hlavní důvod, proč ženšen i já, zdravý člověk, někdy užívám. (Dalším důvodem jsou jeho srdečně-cévní a neuroprotektivní účinky.)

K ekozahradám...

Ohledně zájmové orientace na ekozahrady a permakulturu jste na tom zase podobně jako prof. Ing. Pavel Valíček, DrSc. Tento bývalý profesor tropického zemědělství se dnes věnuje zakládání zahrad léčivých rostlin – jednu třeba založil v Martínkově u Moravských Budějovic (vinařství Sádek), kde momentálně bydlí. Další pomohl založit nedaleko té první, u baziliky sv. Prokopa v Třebíči. V těchto zahradách se úspěšně množí již více než 50 druhů léčivých rostlin.

Takové zahrady se zřejmě v naší republice stanou důležitými. Svépomocné zahrady dnes přicházejí do módy například v Jižní Americe, která trpí nedostatkem hnojiv a v městských aglomeracích též nedostatkem půdy. Tyto zahrady, tzv. "oganopónicos", jsou situovány přimo ve měste, třeba i na střechách domů, a poskytují svému okolí čerstvou a levnou zeleninu. Problém ČR a vlastně celé EU je jiný – čelíme zde úřednímu, centrálnímu zakazování léčivých rostlin. Tohle tvrzení není nijak přehanané. Není náhodou, že protibylinné směrnice přicházejí z Bruselu právě dnes, kdy léčivé rostliny zažívají renesanci a fytokomplexy docházejí opětovného vědeckého uznání jakožto přímo použitelné léky a preventiva zejména proti civilizačním chorobám.

Ve spolupráci s prof. Valíčkem připravujeme iniciativu "Nedejme si přírodu", která se staví proti současné institucionalizaci a zakazování léčivých přírodnin. Na druhé straně je pro každý případ důležité začít méně známé a vysoce účinné léčivé rostliny, jejichž drtivá většina je dnes v EU pro distribuci bezdůvodně zakázaná, pěstovat ve svépomocných zahradách. Tyto byliny totiž spotřebiteli nikdo nesmí prodat, ale utrhnout si je na zahradě (zatím) právo máme. Jinak osobně si myslím, že omezování léčivých rostlin je specificky pro ČR velká škoda. Již kdysi, když jsem dělal Biologickou olympiádu, jsem postřehl, jak účastníci z ČR a Nizozemí vynikali v praktických botanických znalostech, a to nejen nad nás Slováky, ale i nad soutěžící z většiny ostatních zemí světa. Ne v zoologii, ne v molekulární biologii, ale v botanice. Dovolil bych si tvrdit, že pro ČR by bylo lepší tropické léčivé rostliny ne zakazovat, ale rozvinout jako odvětví. To jsem ale odbočil, takže zpátky k tinktuře...

Prosté louhování kontra Soxhletův extraktor

Její výroba je popsaná na stránce "Ženšenová tinktura (alkoholový extrakt)". Na domácí použití Vám postačí i běžné louhování. Hlavní výhodou použití Soxhletova extraktoru je to, že lze připravit tinkturu koncentrovanější než při vsázkovém louhování v lahvi. U tinktury vyrobené louhováním v lahvi je nutné patřičně zvýšit dávkování. Pokud pokrutiny po extrakci sníte, nebo využijete do polévek, eliminujete i druhou nevýhodu vsázkového louhování: nedokonalou extrakci. Vaše zažívací soustava ze ženšenových pokrutin zbylé obsahové látky extrahuje stejně dobře jako soxhlet, polysacharidy dokonce lépe.

Použití laboratorního soxhletu, jehož obrázek nám laskavě zaslal jeden aktivní čtenář, má kromě toho ještě dvě další menší výhody: tinktura má čistší vzhled a její příprava je větším dobrodružstvím. Je přitom nepodstatné, zda-li jsme absolvovali chemický obor. Vysokoškolské tituly beztak trpí devalvací. Jestli platí, že práce s jedy a výbuchy je tím, co odlišuje opravdovou chemii od provádění Maillardovy reakce na kuchyňské ploténce, pak práce se soxhletem dělá i laika chemikem – nebezpečí výbuchu při ní opravdu hrozí. Opravdové, rodilé chemiky právě toto nebezpečí přitahuje. Chemici na PřF UK třeba vždy přesně věděli, kolik kyanidu mohou při praktiku demonstrativně před studenty sníst. A říkali, že při provozování chemie je výbuch pouze otázkou času. Pokud jiný náš aktivní čtenář, Petr, vytrvá ve svém záměru extrahovat soxhletem různé rostliny v lihu a benzinu, tak za deset let na toto téma jistě bude mít co vyprávět.

(Vážněji formulováno: Použití Soxhletova extraktoru je jen o něco složitější než vaření, ale každému samoukovi laboratorní praxe velmi prospěje možnost podívat se, jak to chodí v řádné chemické laboratoři.)

(Pozn. č. 2: Soxhletův extraktor je přístroj laboratorní a k extrakci v průmyslovém měřítku málo vhodný. Navíc, české prostředí drobnému podnikání nepřeje, takže pro většinu lidí soxhlet z velké části zůstane pouze hračkou.)

K dalšímu: Koncentraci alkoholu vyberte podle vlastního úsudku. Můžete jít od likérové koncentrace až k oněm 70%. U panaxosidů tam rozdíl v rozpustnosti nebude. U ženšenových polysacharidů by mohl, ale já nemám dostatečné informace k tomu, abych věděl, jaký přesně vliv měnící se koncentrace na jejich rozpustnost má. Kořen eleuterokoku můžete extrahovat stejně jako ženšen, jediný rozdíl je v tom, že eleuterokok je dřevnatý a pokrutiny nelze sníst.

K rytmu spánku a bdění

Na konci Vašeho dopisu navíc zmiňujete článek o rytmu spánku a bdění. Ten podává obecně málo známé, ale přitom jednoduché instrukce jak nastavit své vnitřní hodiny. Jsem rád, že jej občas někdo najde a přečte. Pravidelný, vydatný, osmihodinový noční spánek je též jedním z klíčů ke zvládání dnes epidemické obezity.

S pozdravem,
-boris-

| 2011 - 12.10.2020