Drobečková navigace

Deprese

Praktické shrnutí: Tento text vám bude vysoce prospěšný proto, že zde najdete několik důležitých bylinných antidepresiv, ale hlavně důležitých standardních kombinací TČM..

Deprese je součástí života každého člověka. Jejím hlavním příznakem je to, čemu já říkám duševní bolest. Duševní bolest má mnoho rozměrů, které lze slovy vyjádřit jen částečně. Deprese souvisí s duševním stresem, ale není s ním totožná. Odhaduje se že jí v každé chvílí trpí asi 10% populace (Cipriani2011dad). Tak nebuďte překvapeni, že tady jste, nejste žádná výjimka.

muž s nastupující depresí
Zubožený muž s nastupující depresí

Přiměřená deprese je normální součástí motivačního systému. Cílem není ji tlumit, ale dát jí průchod k tzv. resoluci – vyřešení problémů, které ji způsobily. V životě však existují nenahraditelné ztráty a neřešitelné situace. Oprávněnou depresí trpívají nevyléčitelně nemocní. U jiných pacientů je zase příčina v jejich mozku, který prezentuje normální životní situace jako deprimující a beznadějné. S depresí souvisí monoaminergní neurotransmitery, hlavně serotonin, dopamin a mozkový noradrenalin. Na tyto receptorové systémy působí běžná antidepresiva, která vám lékař při depresi mnohdy předepíše. Déletrvající deprese souvisí i s imunitními hormony interleukiny a neprospívá odolnosti proti chorobám.

Účelná a neúčelná (endogenní) deprese

Dle mého názoru většina běžných depresí bohužel není patologická, takže je ani nelze jako choroby léčit. Tyto deprese mají příčinu v realitě a realita, nikoliv pacientův organismus, je to, co se musí k jejich řešení změnit. Máme tedy:
 • depresi účelnou – racionální, adaptivní
 • depresí neúčelnou – neodůvodněnou

Zvláštním typem neúčelné deprese je

 • endogenní deprese – způsobená nesprávným fungováním center radosti a smutku

Účelná deprese

Většina lidí ve svém životě sleduje dobře předpověditelné cíle dle předem vytvořených, mnohem častěji však odpozorovaných postupů. Ty se stávají údy jejich duchovního světa. Stejně jako fyzický zánět postihuje části fyzického těla, deprese se týká části našeho duchovního světa. Deprese je s největší pravděpodobností racionální, spadá-li do následujících okruhů:

 • zdravotní postižení
 • rodinná ztráta
 • partnerské vztahy
 • práce a společenské uplatnění
 • politika a věda

V zánětovém podobenství můžeme pokračovat. Fyzický zánět se dostaví při infekci nebo poškození tkání. Deprese se dostaví tehdy, když si postupně nebo náhle uvědomíme, že naše touhy a plány v té či oné oblasti nemají šanci na úspěch. Na počátku deprese dochází v mozku k vypnutí mechanismu naděje, který nám až doposud umožňoval ignorovat překážky. Pocit beznaděje problémy zvýrazní a přinutí nás vytvořit strategii novou, při kteréžto činnosti nám může pomoct dobrý psychoterapeut. Náhle se objevivší neřešitelné problémy (např. ztráta potomka) mohou vést až k dekompenzaci – duševnímu zhroucení. Deprese sama o sobě inteligenci nesnižuje, spíše naopak, ale při dekompenzaci může být kognitivní fungování narušeno.

Neúčelná deprese

Pokračujme v zánětovém podobenství. Smog, chemikálie a odtržení od přírody (tj. vesnické špíny) dnes vyvolává epidemii bezdůvodných zánětů – alergií a autoimunity. V psychické rovině se děje totéž – existence odtržená od přírody a přirozenosti vyvolává nesmyslné, kontraproduktivní deprese. Nepřirozených duchovních faktorů je čím dále víc a je v nich těžké rozeznat jedy od léků. Televizní obrazovka a komerční prostředí zhusta učí lidi nefunkčním vzorcům chování, které ve svém důsledku vedou k depresím. K toxickým faktorům patří:

 • narušení cirkadiánních rytmů umělým osvětlením
 • závislosti (alkohol, lékové závislosti atd.)
 • nedostatek pohybu
 • toxická elektronika (tzv. digitální demence)
 • sociálně-politické prostředí, které znemožňuje výše uvedené problémy řešit a ještě si osobuje právo na jediný správný společenský systém světa jak to kdysi dělal Vatikán blahé paměti

Celá dnešní politologie je postavená na hlavu. Zbytečně a nesmyslně vytváří protiklad mezi kapitalismem, komunismem a monarchismem. Pravo-levé politické diskuse jsou pouhá fraška, zatímco reálné politické chování šimpanze Homo sapiens je z principu násilnické a feudalistické. Lidé potřebují ke štěstí smysluplný životní cíl, který dnešní společnost těm chytrým nenabízí, zatímco těm nepřizpůsobivým se přizpůsobuje. Můžeme jen doufat a věřit, že "ti nahoře", jsou-li nějací, všechno správně vyřeší a mnozí z nás tak pevnou víru zvláště po historických zkušenostech 20. století nemají. Pokud jsme ke smyslu svého života stejně nároční, jako Jarek Nohavica v písni Muzeum, nezbývá nám než stát se depresivním umělcem a tiše závidět těm, kterým ke štěstí stačí, že budou poslouchat, nebudou odmlouvat, složí svoje maturity, vychovají pár dětí, vydělají dost peněz a za odměnu se svezou na velkém kolotoči.

Endogenní deprese

A konečně se dostáváme k veselému tématu endogenní deprese, protože tato je řešitelná beze společensko-politické změny (lidově zvané též revoluce) pouhým farmakologickým působením na pacientův mozek. Farmaceutická komerce budou předepisovat své léky s jejich vedlejšími účinky – tricyklická antidepresiva, blokátory vychytávání serotoninu (SSRI), inhibitory monoamin oxidázy (MAO inhibitory) a další látky působící na serotonin, dopamin a noradrenalin. A bylinářská komerce bude předepisovat své kozlíky, meduňky a lektvary, o kterých se dočetete níže. Viz též náprava cyklu spánku a bdění.

Naturální způsoby zvládání endogenní deprese

U těch druhů deprese, kde pomůžou léky, můžeme použít i léky přírodní. Modelový adaptogen ženšen nepatří k nejlepším antidepresivům, ale je velmi dobře prozkoumaný. Není euforizující (Ong2015peg), ale působí antidepresivně neurosteroidním účinkem na mozek (Chen2014aeg, Jiang2012aeg, Zhu2016grr). Anxiolytický účinek byl shledán u ginsenosidu Rb1 (Churchill2002npg, Yamada2011iai), Rb3 (Cui2012gre), protopanaxadiolu (Xu2010sag) a ženšenových polysacharidů (Wang2010aea). Klinickou studií dokumentující antidepresivní účinek červeného ženšenu je Jeong2015ekr. Podobně působí ženšen americký (Wei2007aes) a notoginseng (Xiang2011aem). Existují též publikace, které říkají, že ženšen antidepresivní účinek nemá (Kuribara2004aes). Odbyvše modelový adaptogen, přistupme k dalším bylinám:

Pozitivní reference existují i na šalvěj (Hamidpour2014cpm), levanduli (Dwyer2011hmo), šišák bajkalský (Lee2013cab), lékořici čínskou, dobromysl obecnou (Mechan2011mri), kurkumin z kurkumy (Alkarawi2016rca), dehydrozingeron ze zázvoru (Martinez2014aad), eleuterokok (Jin2013aea) a čínský kdoulovec lahvicovitý (Zhao2008dti). Ve standardních bylinných směsích TČM (viz. níže) často najdeme také: cicimek datlový, citrus cedrát, perilu křovitou, pinelii trojčetnou, ale i pšenici, šácholan lékařský či vítod úzkolistý. Z neadaptogenních rostlin zmíním mírně jedovatý hadinec (Sayyah2006prd). Zdržím se vyčerpávajícího výčtu neadaptogenních omamných rostlin, ač tyto depresi akutně potlačují. Omamné rostliny k léčbě deprese dle mého osobního názoru nedoporučuji. Výjimkou by snad mohly být součásti betelového sousta – pepřovník betelový a betelový oříšek (plod areky obecné), které bych váhal označit za omamné, ačkoliv se patrně nejedná o adaptogeny. Antidepresivní a další účinky areky obecné systematicky popisuje monografický přehled Peng2015aca. Naproti tomu třeba katá jedlá je omamná a k léčbě deprese se nehodí. Pokud jde o konopí seté s vysokým obsahem kanabidiolu, tak kanabidiol je také více-méně antidepresivní (deMelloSchier2014aae) a při perorálním podání relativně neškodný, nejde však o adaptogen. Konopí lze doporučit dle individuálních dispozic – některým prospívá, jiným (třeba mně) se konopné opojení nezamlouvá a vadí jim vedlejší účinky – ztráta smyslu pro rovnováhu, změněné vnímání času, duševní vyšinutost... Konopí uznávám jako lék proti zánětu a bolesti, ale u deprese bych spíše doporučil výše zmíněné antidepresivní směsi TČM.

Houby a řasy

V říši hub (Fungi) je dokumentovaných antidepresivních účinků poskrovnu. Například u housenice čínské byl antidepresivní účinek přes dopaminový systém zjištěn na myším modelu (Nishizawa2007aec), u houby dřevnatky (Xylaria) používané v TČM byly také nalezen účinek proti depresi (Peng2014esw). V tradičních bylinných směsích TČM (viz. níže) se vyskytuje i pornatka kokosová. V říši řas antidepresivní účinky buď chybí, nebo jejich výzkum zcela zaostává, všechny však obsahují minimálně mořské mikroelementy včetně uklidňujícího litia a bromu, viz též nadějnou medicinální řasu chřestoušek bromonosný.

Standardní TČM kombinace proti depresi

K úplnému základu boje proti depresi čínskými směsmi patří dle Chen2015ppc na Taiwanu:

Z jednotlivých drog stejná statistická studie dokumentuje časté využití u

Z dalších adaptogenních směsí dle rešerší vybírám:

Ze směsí, které jsem nezařadil do seznamu poznámkuji:

 • Dle Sun2013aem a Sun2014aem vykazovala na zvířecím modelu antidepresivní účinky srovnatelné s fluoxetinem směs šen yüen kan sestávající ze saponinového extraktu ženšenu pravého a oligosagaridů vítodu úzkolistého (viz reference).
 • Dle Yan2015aes vykazovala v gramových dávkách antidepresivní účinek směs san yüen san sestávající ze ženšenových panaxosidů, kozlíku a rybího tuku (viz referenci).

 

| 2010 - 17.2.2019