Drobečková navigace

Zánět a chronický zánět

Co je zánět

Zánět je způsobený poškozením tkáně a dle klasické medicíny je charakterizován čtyřmi atributy:

  • calor – teplo, zvýšená teplota zanícené části těla
  • dolor – bolest
  • rubor – zčervenání zanícené části těla
  • tumor – zduření

Poškozené buňky uvolní chemické signalizační molekuly (histamin a prostaglandin), které vedou k rozšíření kapilár zanícené části těla. Ty způsobí zvýšení teploty a zčervenání postižené části. Zánětové signalizační molekuly mají dva další účinky:

  1. Přivolají imunitní buňky (leukocyty) do zanícené části těla.
  2. Způsobí zvýšenou bolestivost místa zánětu.

Leukocyty pronikají do zanícené části těla díky své schopnosti přechodu (diapedese) stěnou krevních kapilár. Zvýšení bolestivosti se projeví větším vnímáním bolestivých podnětů (hyperalgesie) a vnímáním normálně nebolestivých podnětů (např. dotek) jako bolestivých (alodynie).

Chronický zánět a bolest

Bolest při zánětu je normálně účelná. Provází zánět proto, abychom poškozenému orgánu dopřáli klid. Například ve svalech a kloubech po námaze se objevuje zánět a bolest, která nám říká jak dlouho máme odpočívat. Tu není nutné tlumit, ustoupí přirozeně jakmile unavené svaly a klouby zregenerují. Protikladem účelné bolesti je neúčelná bolest při chronickém zánětu, která přetrvává bez progrese k vyléčení. Takovou bolest má význam tlumit analgetiky.

Účinek proti zánětům je pro adaptogeny typický

Z důvodu, jimž jsem se věnoval v článku o bolesti máme mezi klasickými adaptogeny vícero rostlin s účinkem proti chronickému zánětu. Ty prospívají jak u zánětu v důsledku běžné námahy a opotřebení, tak u chronických a autoimunitních zánětů. Chronické záněty totiž často poukazují na hlubší autoimunitní poruchu imunitního systému. U autoimunitních stavů (např. revmatoidní artritida) si lékaři často nevědí rady a adaptogeny zde nabízejí vítanou pomoc.

Ženšen tlumí chronické záněty a bolest

U mnoha druhů panaxosidů ženšenu pravého byl prokázaný jejich protizánětlivý a antialergický účinek. Ten je spojen s imunomodulačním a protinádorový účinkem ženšenu.

Panaxosidy chrání tkáň před zánětem a potlačují nadměrnou produkci NO

U několika panaxosidů byla prokázána jejich schopnost snižovat expresi genů NO syntázy 2 a cykloxygenázy 2 a inhibovat jejich transkripční faktor NF-κB. Patří mezi ně gssd. Rh1 a Rh2 (Park1996gri, Park2003aag), které též blokují výlev histaminu a rozvoj alergické reakce lépe než standardní lék dinatrium chromoglikát. Dále je to gssd. 20(S)-PPT (Oh2004sog), tedy samotný panaxatriol, který je metabolitem gssd. Rh1 a Rg1. Též gssd. Rb1 a zvláště jeho metabolit sloučenina K (Park2005ieg) silně snižují snižovat produkci NO a prostaglandinu E2 v aktivovaných makrofázích inhibicí transkripčního faktoru NF-κΒ. Omlouvám se za sníženou srozumitelnost některých z následujících vět.

I když ženšen působí proti zánětu, není imunosupresivní

Ženšen má na imunitní systém komplexní účinek. Celkový účinek ženšenu je spíše protizánětlivý a kvůli tomu je zřejmě ženšen u akutních bakteriálních onemocnění tradičně kontraindikován. Dvojčinný účinek, tak typický pro ženšen, se ale projevuje i v jeho působení na imunitu obecně a inducibilní NO syntázu 2 konkrétně. Ukazuje se, že ženšenové polysacharidy (α1–>6 glukopyranosid a β2–>6 fruktofuranosid, molární poměr 5:2) mají schopnost aktivitu "vojenské" NOS2 zvyšovat. (Lim2002aep) Navzdory svému protizánětlivému účinku se tedy ženšen nezdá mít imunosupresivní účinek.

Další adaptogeny s protizánětlivým účinkem

Protizánětlivých adaptogenů je vícero. Zde prozatím nabízím odkaz na přehledný vědecký článek o rostlinách s protizánětlivým účinkem, Mobasheri2012iih, který jich zmiňuje velké množství.

 

| 19.6.2016