Drobečková navigace

Lesklokorka lesklá (Ganoderma lucidum (Curtis) P. Karst)

(též čínsky: lingchi / lingči, japonsky: reishi / rejši)

Plodnice lesklokorky lesklé
Plodnice lesklokorky lesklé

Lesklokorka lesklá je houba, která má v TČM posvátný status srovnatelný se ženšenem. Je to modelová léčivá houba. Čínsky název lesklokorky: "ling-či" v překladu znamená "houba nesmrtelných".

Slovy Dr. Russela Patersona – jednoho z největších Evropských odborníků na tuto houbu – je lesklokorka lesklá "příkladem tradičního léku s velkým významem pro současnost" (Paterson2006gtf). Počet vědeckých prací o ní čítá už přes 1200 a publikované výsledky ohledně účinků jednotlivých složek jsou – slovy stejného odborníka – "velmi přesvědčivé". Patersonův přehled není nejnovější, ale vybral jsem jej proto, že Patersona jako evropského vědce nelze obviňovat z iracionální úcty k této houbě.

Druh Ganoderma lucidum je agregátem několika příbuzných nerozlišitelných druhů, správně se tedy má psát Ganoderma lucidum agg. Z hlediska obsahových látek se G. lucidum liší od jiných druhů rodu Ganoderma obsahem triterpenoidů (ganoderových kyselin a pod.) a specifických polysacharidů (Paterson2006gtf). I v rámci druhu G. lucidum může obsah specifických triterpenoidů dle zdroje kolísat až 3násobně (Lu2012qds).

Obsahové látky lesklokorky lesklé

Za nejdůležitější účinné látky v lesklokorce se považují specifické proteoglykany (méně správně, ale často nazývané "polysacharidy"). Další důležitou účinnou složkou lesklokorky jsou triterpenoidy. Stejně jako ženšen je modelovým adaptogenem, lesklokorka má postavení modelového houbového adaptogenu. Její účinné látky jsou všek podstatně méně prozkoumané, což je dané jednak komplexitou účinků proteoglykanové frakce, jednak pozdním startem výzkumu.

Triterpenoidy:

  • Ganodermanontriol (účinek proti buňkám rakoviny konečníka, Jedinak2011glt).

Účinky lesklokorky

Lesklokorka lesklá je léčivá houba s velkým množstvím obsahových látek. Je to klasický houbový adaptogen s ochranným a léčivým účinkem hlavně proti civilizačním nemocem. Nejvíce se ale lesklokorka proslavila svými účinky proti rakovině. Pozornost, která se věnuje protirakovinnému působení lesklokorky ve srovnání s jinými účinky zřejmě souvisí s tím, že působení lesklokorky proti civilizačním nemocem nelze nijak subjektivně ucítit. Běžní uživatelé proto lesklokorku vůči jiným adaptogenům podceňují. Když ale dojde k "zázračnému vyléčení" pacienta s nádorovým onemocněním špatné prognózy, nemocný i jeho lékař si toho všimnou. Možná proto je více než polovina klinických a experimentálních studií o lesklokorce věnovaných právě rakovině.

Lesklokorka lesklá se v TČM považuje prakticky za zázračný lék a těší se zcela mimořádnému postavení. Západní svět u lesklokorky lesklé a dalších léčivých hub zatím v praxi objevil především účinky protirakovinné. Ty jsou u lesklokorky zvláštní kapitolou. V následujících odstavcích naleznete také přehled dalších publikovaných výsledků ohledně léčivých účinků lesklokorky. Uvádím pouze ty nejnovější – celkový počet prací je mnohonásobně větší a ani by se sem nevešly:

Lesklokorka jako preventivum a léčivo
(podle nemocí)

Lesklokorka má dále využití v biotechnologii (k rozkladu obtížně rozložitelných odpadových chemikálií, k vychytávání těžkých kovů z odpadů, k přípravě slámy ke krmnému využití v živočišné výrobě atd.)

Další účinky

(rozpracované)

  • Protiplísňový účinek – Indičtí výzkumníci v lesklokorce dokonce nedávno objevili i lektin s protiplísňovým působením proti mnoha nebezpečným plísním: patogenům Trichophyton rubrum, Trichophyton tonsurans, Trichophyton interdigitale, Epidermophyton floccosum, Microsporum canis a i mnoha běžným, nepatogenním plísním (21728991). Navíc již déle je známý malý, asi 15kDa protein ganodermin s účinkem proti plísním z řad rostlinných patogenů (16039755).
  • Výzkum postupuje do fáze konkrétních molekulárních mechanizmů. Zjistilo se že extrakt lesklokorky lesklé aktivuje nervový růstový faktor (NGF, nerve growth factor) v astrocytech (buňkách glie), což může být léčebnou strategií proti Huntingtonově nemoci (22633948).
  • Farmakokinetikou se zabývala práce 22341478, která měřila exkreci triterpenoidů z požité lesklokorky žlučí. Triterpenoidů ve výtrusech je o něco méně než v plodnici (22361494).
  • proti poškození trávicí soustavy (22019957)
  • antioxidační účinky (22181841, 22187536, 22264032 atd.)
  • neuroprotektivní účinek (21671206, 21242065, 22423587)