Drobečková navigace

Rakovina jater (hepatom)

Praktické shrnutí: Hepatom je nemoc, jíž je příjemnější předcházet, než ji léčit. V obou případech se však uplatní přírodní hepatoprotektiva, adaptogeny (lesklokorka, rhodiola, děhel, ženšen, pískavice) a léčivé houby typu lesklokorka lesklá. Sebevědomá TČM se nebojí léčit i akutní případy, k její dominantním drogám zde patří šišák a specifické lektvary, z nichž pár uvádím.

Rakovina jater, přesněji hepatocelulární karcinom (hepatom) je nejčastější primární zhoubný nádor jater. Zhoubné nádory v játrech dělíme na primární (vzniklé v játrech) a sekundární (vzniklé jinde s metastázami do jater). Játra plní funkci krevního filtru, takže jinde vzniklé nádory do nich metastazují velmi často. Proto jsou v játrech sekundární nádory asi 20x častější, než primární hepatom. Nejčastější metastázy do jater jsou kvůli portálnímu oběhu samozřejmě z trávicí trubice (tlustého a tenkého střeva, žaludku a jícnu). To ale neznamená, že primární nádory jater jsou nedůležité. S hepatomem si lékaři nevědí rady – v tom se podobá nádorům mozku. Jakákoliv bylinná pomoc by byla vítaná, kdyby byla účinná. Primární nádory jiné než hepatom (které jsou vzácné) zahrnují rakovinu žlučníku, jaterní sarkom atd.

Hepatom je rakovinou v užším smyslu slova, protože vychází z epitelu. Přesněji ze žlázového epitelu jaterních lalůčků, tj. z hepatocytů, které tvoří největší část jaterního objemu. Kvůli chemické zátěži, kterou játra snášejí, si hepatocyty zachovávají schopnost regenerace a tudíž jsou náchylné k bujení. (Obdobná situace existuje u mléčné žlázy.) K rizikovým situacím patří akutní či chronické poškození jater, kdy musejí lalůčky neustále regenerovat. Ještě horší je cirhóza, kdy se játra regenerovat snaží, ale pro nedostatek prostoru nemohou. Učebnicové jaterní jedy (benzen, CCl4, mykotoxiny – například aflatoxin A) jsou proto vesměs též účinné jaterní karcinogeny. Naopak hepatoprotektivní adaptogeny zabraňují vzniku rakoviny jater už jen tím, že snižují jejich zátěž. (Dle libosti viz též texty hepatitida a cirhóza). Riziko hepatomu zvyšují i jaterní infekce, ale zvláště virus infekční žloutenky typu B, který se včleňuje na náhodná místa DNA a tím může způsobit nekontrolované dělení.

Léčba a prevence rakoviny jater

K léčbě a prevenci rakoviny jater (a rakoviny obecně) lze přistupovat dvěma způsoby.

Ten první je být mladý, na choroby nemyslet, dělat co se nám zlíbí a už v mladém věku mít spoustu potomků, kteří budou hepatomu předcházet stejným způsobem. Tak to dělají potkani, králíci a mnoho dalších zvířat – i od těch se lze učit. Pokud předcházíme rakovině tímto způsobem, je důležité se jakýmkoliv poznatkům o ní vyhýbat a existenci hepatomem postižených smolařů ignorovat. Jakožto slabí jedinci zaostanou za stádem a o jejich likvidaci se postarají predátoři.

Před zátěží jater a progresí po ose hepatitida –> fibróza –> rakovina vás do určité míry ochrání hepatoprotektivní rostliny.

Druhý způsob je ten, že si přece jenom zapamatujeme nejdůležitější hepatoprotektivní a protirakovinné adaptogeny a tyto budeme je do jídelníčku dle fyzické a finanční dostupnosti zařazovat. Tento druhý způsob lidé praktikují už od dob pračlověka, i když místo vědy jsme kdysi měli jen víru a magii. Čtenáře, které tento úvod zaráží a přejí si méně humoru, prosím o přechod jinam – třeba na článek o rakovině obecně.

Adaptogeny proti hepatomu

Adaptogeny u rakoviny jater působí trojím způsobem: preventivně, léčebně a podpůrně. Preventivní účinek jsem již zmiňoval. Spočívá v ochraně jater před zátěží, přesněji ve zvýšení jejich schopnosti zátěž snášet – zvýšení jejich adaptačního rozmezí. Léčebný účinek znamená přímé protirakovinné působení. Podpůrný účinek znamená, že byliny napomáhají regeneraci pacienta při standardní léčbě hepatomu (resekce, chemoterapie a radioterapie).

Účinek bylin je reálný, ale většinou nedostatečný. Hepatom patří mezi nejmalignější a nejnebezpečnější rakoviny. Přesto se použití adaptogenů a TČM receptů podezřele často spájí s případy "zázračného" vyléčení beznadějných případů Gordan2011awo). Věda v protirakovinných účincích bylin proti hepatomu jasno nemá. Totéž lze říct o TČM, ta má však na rozdíl od vědy léčitelské sebevědomí a spoustu praktických receptů. Proto se zde budu věnovat následujícím kategoriím bylinných léčiv:

  1. Rostlinné adaptogeny, jejichž typovým představitelem je ženšen.
  2. Houbové adaptogeny, jejichž typovým představitelem je lesklokorka (houba rejši).
  3. Receptům TČM, která rakovině ani zbla nerozumí, ale nebojí se ji léčit.

Bylinář stojící před praktickým případem rakoviny jater má psí povinnost poslat pacienta do opravdového špitálu, ale ne předtím, než ho vybaví podpůrnými adaptogeny. Naopak vědecký onkolog by udělal dobře, kdyby ze svého piedestálu blahosklonně konzultoval i znalce TČM.

Protirakovinné rostliny

Protirakovinné houby

  • Lesklokorka lesklá je vysoce ctěným léčivem Číny, které má hepatoprotektivní, protivirové, protirakovinné, imunomodulační a antidiabetické účinky (Chen2017clt). Jejími účinnými látkami jsou specifické triterpenoidy (ganoderové a lucidenové kyseliny, ganoderioly aj.) a proteoglykany. Chang2006ggt konstatuje účinnost ganoderiolu F proti buněčným liniím hepatomu in vitro, Weng2009ieg inhibiční účinek kyseliny lucidenové na růst i malignitu rakoviny jater in vivo. Kyselinu lucidenovou shledává účinnou i Weng2010aer. Dle Lakshmi2006aam chrání před jaterním karcinogenem benzpyrenem, dle tchajwanské studie Lin2003teg zastavuje dělení buněk hepatomu, dle Li2015glp zvyšuje protirakovinnou aktivitu T lymfocytů. U kyseliny ganoderenové B se zjistil účinek proti buňkám rakoviny jater odolným vůči běžným cytostatikům (Liu2015gld). Koncentrace konkrétních triterpenoidů lesklokorky účinná proti hepatomu je dle Ruan2015drc 20-80μM. Účinek proti buňkám hepatomu in vivo a in vitro konstatují Yang2005gap, Liu2009eaa, Liu2002aas, Lu2012aaa, Li2015glp a další studie. Zdravé jaterní buňky lesklokorka nepoškozuje (Liu2012pgl). Dle Kimura2002aae lesklokorka působí i proti sekundárným nádorům jater. Určitou váhu mají i zprávy o konkrétních případech úspěšného vyléčení, např. Gordan2011awo. Mnozí vědci však o lesklokorce pochybují, protože se ví, že říše hub obecně obsahuje látky s protirakovinným účinkem – ergosterol (Chen2009ca9), β-glukan (Pillai2013mbg) aj. Přesto já osobně považuji existenci specificky protirakovinných hub za nepochybnou.
  • Jedním z dalších důležitých kandidátů je rezavec šikmý, jehož účinek dokumentují studie Song2008iio a Youn2008cmi. Když chcete mít ohledně blízkého ohroženého hepatomem jistotu, že pro něj děláte co můžete, sežeňte mu (nebo jí) fortifikovaný extrakt lesklokorky a kvalitní rezavec šikmý. Zn: Levně.

Recepty TČM používané při rakovině jater

Tradiční čínská medicína má při různých druzích rakoviny, včetně rakoviny jater, své zavedené recepty. U hepatomu je sumarizuje tchajwanský přehled Ting2015ptr (plné znění článku online). Jednou z nejdůležitějších protirakovinných bylin TČM je zde šišák bajkalský a příbuzný šišák vousatý, který je dle Kan2017sbd účinným imunomodulátorem a inhibitorem růstu hepatomu in vivo. Přehled Rasool2014nph se věnuje kombinaci standardní a bylinné terapie a za nejdůležitější kombinace považuje

  1. menší prorostlíkový lektvar,
  2. generální posilující lektvar a
  3. směs, kterou uvádí Lin2005cst a jejíž složení neznám – nemám k dispozici plné znění článku.

Navíc k zmíněným Lin2013apa popisuje jako účinný koptisový detoxikační lektvar v kombinaci s cinamaldehydem – hlavní účinnou látkou skořice, kterou nepřímo doporučuje také Perng2016dna. (TČM většinou jako lék využívá skořici čínskou, ale použitelná je i obyčejná kuchyňská skořice.)

Obecně se dá říct, že každý praktik TČM nám při stejné vážné diagnóze předepíše něco trochu jiného. Tímto způsobem lze jako "tradiční" proti hepatomu identifikovat mnoho desítek rostlin. Ale důležité je řídit se předpisy jednoho konkrétního TČM lékaře, dle možnosti moudrého a zkušeného. Myslím, že výšeuvedené nejčastěji užívané byliny a TČM směsi stačí pro rychlou pomoc, než si najdete svého oblíbeného TČM bylináře, což může chvíli trvat. Ale aby se neřeklo, že tady jmenuji málo rostlin, námatkou pár dalších: pískavice řecké seno (na kterou upozorňuje Khalil2015tfi aj.), momordika hořká (Zhang2015mcl), cicimek datlový (Huang2007maa, Huang2009czj), děhel čínský (Shang2003esa aj.), měkýn latnatý (Lam2016hec), bajkalin nejen ze šišáku (Yu2016bps), ale i z trubače indického (Yin2007aso), epimedin C ze škornice (Liu2006mmc). Howgh.

| 2012 - 22.5.2020