Drobečková navigace

Rakovina jater (hepatom)

Praktické shrnutí: Rakovině jater je příjemnější předcházet, než ji léčit. V prevenci se uplatní přírodní hepatoprotektiva, při léčbě dostojíte z hlediska fytoterapie svému, když použijete některou ze specifických směsí TČM v kombinaci s protirakovinnou houbou a jednou nebo více specifickými protirakovinnými bylinami.

Rakovina jater, přesněji hepatocelulární karcinom (hepatom) je nejčastější primární zhoubný nádor jater. Zhoubné nádory v játrech dělíme na primární (vzniklé v játrech) a sekundární (vzniklé jinde s metastázami do jater). Játra plní funkci krevního filtru, takže jinde vzniklé nádory do nich metastazují velmi často. Proto jsou v játrech sekundární nádory asi 20x častější, než primární hepatom. Nejčastější metastázy do jater jsou kvůli portálnímu oběhu samozřejmě z trávicí trubice (tlustého a tenkého střeva, žaludku a jícnu). To ale neznamená, že primární nádory jater jsou nedůležité. S hepatomem si lékaři nevědí rady – v tom se podobá nádorům mozku. Jakákoliv bylinná pomoc by byla vítaná, kdyby byla účinná. Primární nádory jiné než hepatom (které jsou vzácné) zahrnují rakovinu žlučníku, jaterní sarkom atd.

Hepatom je rakovinou v užším smyslu slova, protože vychází z epitelu. Přesněji ze žlázového epitelu jaterních lalůčků, tj. z hepatocytů, které tvoří největší část jaterního objemu. Kvůli chemické zátěži, kterou játra snášejí, si hepatocyty zachovávají schopnost regenerace a tudíž jsou náchylné k bujení. (Obdobná situace existuje u mléčné žlázy.) K rizikovým situacím patří akutní či chronické poškození jater, kdy musejí lalůčky neustále regenerovat. Ještě horší je cirhóza, kdy se játra regenerovat snaží, ale pro nedostatek prostoru nemohou. Učebnicové jaterní jedy (benzen, CCl4, mykotoxiny – například aflatoxin A) jsou proto vesměs též účinné jaterní karcinogeny. Naopak hepatoprotektivní adaptogeny zabraňují vzniku rakoviny jater už jen tím, že snižují jejich zátěž. (Dle libosti viz též texty hepatitida a cirhóza). Riziko hepatomu zvyšují i jaterní infekce, ale zvláště virus infekční žloutenky typu B, který se včleňuje na náhodná místa DNA a tím může způsobit nekontrolované dělení.

K bylinné prevenci a léčbě rakoviny jater (a rakoviny obecně) lze přistupovat dvěma způsoby:

Ten první je být mladý, na choroby nemyslet, dělat co se nám zlíbí a už v mladém věku mít spoustu potomků, kteří budou hepatomu předcházet stejným způsobem. Tak to dělají potkani, králíci a mnoho dalších zvířat – i od těch se lze učit. Pokud předcházíme rakovině tímto způsobem, je důležité se jakýmkoliv poznatkům o ní vyhýbat a existenci hepatomem postižených smolařů ignorovat. Jakožto slabí jedinci zaostanou za stádem a o jejich likvidaci se postarají predátoři.

Před zátěží jater a progresí po ose hepatitida –> fibróza –> rakovina vás do určité míry ochrání hepatoprotektivní rostliny.

Druhý způsob je ten, že si přece jenom zapamatujeme nejdůležitější hepatoprotektivní a protirakovinné adaptogeny a tyto budeme je do jídelníčku dle fyzické a finanční dostupnosti zařazovat. Tento druhý způsob lidé praktikují už od dob pračlověka, i když místo vědy jsme kdysi měli jen víru a magii. Čtenáře, které tento úvod zaráží a přejí si méně humoru, prosím o přechod jinam – třeba na článek o rakovině obecně.

Adaptogeny proti hepatomu

Adaptogeny u rakoviny jater působí trojím způsobem: preventivně, léčebně a podpůrně. Preventivní účinek jsem již zmiňoval. Spočívá v ochraně jater před zátěží, přesněji ve zvýšení jejich schopnosti zátěž snášet – zvýšení jejich adaptačního rozmezí. Léčebný účinek znamená přímé protirakovinné působení. Podpůrný účinek znamená, že byliny napomáhají regeneraci pacienta při standardní léčbě hepatomu (resekce, chemoterapie a radioterapie).

Nechci nikomu nic nalhávat. Účinek bylin u rakoviny jater je reálný, ale většinou nedostatečný. Hepatom patří mezi nejmalignější a nejnebezpečnější rakoviny. Přesto se použití adaptogenů a TČM receptů podezřele často spájí s případy "zázračného" vyléčení beznadějných případů Gordan2011awo). Věda v protirakovinných účincích bylin proti hepatomu jasno nemá. Totéž lze říct o TČM, ta má však na rozdíl od vědy léčitelské sebevědomí a spoustu praktických receptů. Proto se zde budu věnovat následujícím kategoriím bylinných léčiv:

  1. Rostlinné adaptogeny, jejichž typovým představitelem je ženšen.
  2. Houbové adaptogeny, jejichž typovým představitelem je lesklokorka (houba rejši).
  3. Receptům TČM, která rakovině vědecky nerozumí, ale nebojí se ji léčit.

Bylinář i praktik TČM stojící před konkrétním případem rakoviny jater má psí povinnost poslat pacienta do opravdového špitálu, ale ne předtím, než ho vybaví podpůrnými adaptogeny. Naopak vědecký onkolog by udělal dobře, kdyby ze svého piedestálu blahosklonně konzultoval i šarlatány.

Recepty TČM používané při rakovině jater

Tradiční čínská medicína má při různých druzích rakoviny, včetně rakoviny jater, své zavedené recepty. U hepatomu je sumarizuje taiwanský přehled Ting2015ptr (plné znění článku online). Jednou z nejdůležitějších protirakovinných bylin TČM je zde šišák bajkalský a příbuzný šišák vousatý, který je dle Kan2017sbd účinným imunomodulátorem a inhibitorem růstu hepatomu in vivo. Přehled Rasool2014nph se věnuje kombinaci standardní a bylinné terapie a za nejdůležitější kombinace považuje

  1. menší prorostlíkový lektvar,
  2. generální posilující lektvar a
  3. směs, kterou uvádí Lin2005cst a jejíž složení neznám – nemám k dispozici plné znění článku.

Navíc k zmíněným Lin2013apa popisuje jako účinný koptisový detoxikační lektvar v kombinaci s cinamaldehydem – hlavní účinnou látkou skořice, kterou nepřímo doporučuje také Perng2016dna. (TČM většinou jako lék využívá skořici čínskou, ale použitelná je i obyčejná kuchyňská skořice.)

Obecně se dá říct, že každý praktik TČM nám při stejné vážné diagnóze předepíše něco trochu jiného. Tímto způsobem lze jako "tradičních" proti hepatomu identifikovat mnoho desítek rostlin. Ale výšeuvedené nejčastěji užívané byliny a směsi stačí pro rychlou pomoc, než konzultujete skutečného TČM odborníka. Namátkou ještě vyjmenuji pár dalších důležitých rostlin proti hepatomu ze šuplíku TČM: pískavice řecké seno (na kterou upozorňuje Khalil2015tfi aj.), momordika hořká (Zhang2015mcl), cicimek datlový (Huang2007maa, Huang2009czj), děhel čínský (Shang2003esa aj.), měkýn latnatý (Lam2016hec), bajkalin nejen ze šišáku (Yu2016bps), ale i z trubače indického (Yin2007aso), epimedin C ze škornice (Liu2006mmc).

Protirakovinné houby

U hepatomu se rozhodně vyplatí užívat aspoň jeden z TČM lektvarů zmíněných výše, ale to není všechno. Minimálně slabé nespecifické účinky proti rakovině dané aktivací protirakovinné imunity mají totiž všechny jedlé houby. Účinný je jejich ergosterol (Chen2009ca9), houbový β-glukan (Pillai2013mbg) a další ubikvitní metabolity. Z říše hub však zdůrazním dva druhy – lesklokorku a rezavec – o nichž věda tvrdí, že se proti rakovinám včetně hepatomu uplatňují i specificky:

  • Lesklokorka lesklá je vysoce ctěný čínský lék (Chen2017clt). Její účinnými látkami jsou specifické triterpenoidy (ganoderové a lucidenové kyseliny, ganoderioly aj.) a zejména proteoglykany (polysacharidy, lektiny). Chang2006ggt konstatuje účinnost ganoderiolu F proti buněčným liniím hepatomu in vitro, Weng2009ieg inhibiční účinek kyseliny lucidenové na růst i malignitu rakoviny jater in vivo. Kyselinu lucidenovou shledává účinnou i Weng2010aer. Dle Lakshmi2006aam chrání před jaterním karcinomem po benzpyrenu, dle taiwanské studie Lin2003teg zastavuje dělení buněk hepatomu, dle Li2015glp zvyšuje protirakovinnou aktivitu T lymfocytů. U kyseliny ganoderenové B se zjistil účinek proti MDR buňkám hepatomu (Liu2015gld). Koncentrace konkrétních triterpenoidů lesklokorky účinná proti hepatomu je dle Ruan2015drc 20-80μM. Účinek proti buňkám hepatomu in vivo a in vitro konstatují Yang2005gap, Liu2009eaa, Liu2002aas, Lu2012aaa, Li2015glp a další studie. Zdravé jaterní buňky lesklokorka nepoškozuje (Liu2012pgl). Lesklokorka je hepatoprotektivní a obecně protirakovinná, dle Kimura2002aae lesklokorka působí i proti sekundárným nádorům jater. Určitou váhu mají i zprávy o konkrétních případech úspěšného vyléčení, např. Gordan2011awo. Novější věda zde.
  • Další důležitá protirakovinná houba je rezavec šikmý, který je známý z ruské tradice. Jeho účinek proti buňkám hepatomu dokumentuje studie Youn2008cmi a novější.

Další protirakovinné rostliny

Kombinaci TČM směsi a specifických hub lze doplnit separátně užívaným ženšenem, ostropestřecem, rozchodnicí nebo dalšími bylinami které jsem už zmínil výše (třeba měkýn latnatý).

| 2012 - 15.10.2020