Drobečková navigace

Rakovina jater (hepatom)

Rakovina jater, přesněji hepatocelulární karcinom (hepatom) je nejčastější primární zhoubný nádor jater. Než budu pokračovat o hepatomu, řekněme si nejdříve, že zhoubné nádory v játrech dělíme na primární (vzniklé v játrech) a sekundární (vzniklé jinde s metastázami do jater). Játra plní funkci krevního filtru, takže jinde vzniklé nádory do jater metastazují velmi často. Proto je v játrech asi 20x častější nález sekundárních nádorů, než primárního hepatomu. Nejčastější jsou metastázy z trávicí trubice (tlustého a tenkého střeva, žaludku a jícnu), která je na játra portálním oběhem přímo napojena. To ale neznamená, že primární nádory jater a hepatom jsou nedůležité. Hepatom je vysoce zhoubná rakovina, s kterou si lékaři v podstatě nevědí rady – v tom se podobá nádorům mozku. Jakákoliv účinná bylinná pomoc je u hepatomu vítaná. Menšinu primárních malignit jater tvoří jiné druhy nádorů, například rakovina žlučníku a žlučovodů, jaterní sarkom atd.

Hepatom je rakovinou v užším smyslu slova. Hepatom totiž vychází z jaterních buněk – hepatocytů – které jsou vlastně žlázovým epitelem jaterních trámců. Kvůli chemické zátěži, kterou hepatocyty snášejí, si tyto buňky musejí zachovávat schopnost dělení a regenerace. Jakožto z dělících se buněk se z nich pak rakovina snáze vyvine. (Obdobná situace existuje u karcinomu mléčné žlázy.) K indukci proliferace hepatocytů dochází při poškození či opotřebení jater. Hepatoprotektivní adaptogeny chrání játra před poškozením, snižují zátěž, kterou musejí hepatocyty znášet a tak snižují riziko hepatomu.

Poškození jater se obvykle spojuje se zánětem jater (hepatitidu) a při trvalé zátěži též s cirhózou – ztvrdnutím jater. Zánět jater je průvodným znakem otrav i infekcí. Zničení (nekróza) jaterních lalůčků indukuje regeneraci a proliferaci hepatocytů, čímž se zvyšuje riziko hepatomu. Ještě horší je situace u cirhózy, kdy jsou hepatocyty frustrovány potřebou jaterní regenerace, kterou však kvůli nahromadění fibrotické tkáně nelze provést. Právě při cirhóze se proto hepatocyty často "zblázní" a začnou se dělit nekontrolovaně. Učebnicové jaterní jedy (benzen, CCl4, mykotoxiny – například aflatoxin A) jsou proto vesměs též účinné jaterní karcinogeny. Riziko hepatomu ale zvyšuje i infekce, kde k zánětu jater dochází vlivem bakterií nebo virů (infekční žloutenka). Riziko primární rakoviny jater zvyšuje zvláště virus infekční žloutenky typu B, který má schopnost se včleňovat na náhodná místa DNA hepatocytů a svými promotory přispívat k malignímu zvrhnutí.

Léčba a prevence rakoviny jater

K léčbě rakoviny jater můžeme (stejně jako u rakoviny obecně) přistupovat dvěma způsoby. Ten první je být mladý, na choroby nemyslet, dělat a jíst to, nač máme právě chuť a hlavně mít už v raném věku spoustu potomků, kteří budou rakovině jater předcházet stejným způsobem. Tak to dělají potkani, králíci a mnoho dalších zvířat – i od těch se lze učit. Pokud předcházíme rakovině tímto způsobem, je důležité se jakýmkoliv poznatkům o ní vyhýbat a existenci hepatomem postižených "smolařů" ignorovat. Jakožto slabí jedinci zaostanou za stádem a o jejich likvidaci se postarají přirození predátoři. Druhý způsob je ten, že si přece jenom zapamatujeme nejdůležitější hepatoprotektivní a protirakovinné adaptogeny a tyto budeme je do jídelníčku dle svých možností zařazovat. Tak to dělají lidé už od dob pračlověka, i když místo vědy jsme kdysi měli jen víru a magii. Čtenáře, které tento úvod zaráží a přejí si méně humoru, dále odkazuji na článek o rakovině obecně.

Adaptogeny proti hepatomu

Adaptogeny u rakoviny jater působí trojím způsobem: preventivně, léčebně a podpůrně. Preventivní účinek spočívá v ochraně jater a zlepšení jejich schopnosti snášet chemickou a infekční zátěž. Léčebný účinek se spájí s přímými protirakovinnými účinky některých bylin. Podpůrný účinek napomáhá regeneraci při standardní chemoterapii a radioterapii hepatomu. Účinek adaptogenů proti rakovině jater je reálný, ale z hlediska vědecké medicíny není jasné, které rostliny a houby jsou nejvhodnější a jak je konkrétně užívat. V dalším textu se proto budu věnovat hepatoprotektivnímu a léčebnému účinku:

  1. Rostlinných adaptogenů a jejich představitele ženšenu, jehož účinek při rakovině je hlavně podpůrný.
  2. Houbových adaptogenů a jejich představitele lesklokorky lesklé s přímými protirakovinnými účinky.
  3. Receptů TČM, která má při léčbě rakoviny jater vypracované standardní fytomedicínské postupy.

Pro léčitele stojícího před praktickým případem rakoviny bude z těchto možností asi nejlepší orientaci představovat TČM, která sebevědomě nabízí ucelený, tradicí prověřený paravědecký systém fytoterapie. Uvědomme si však, že hepatom se léčí obtížně a totální remise je malý lékařský zázrak. Adaptogeny k léčbě hepatomu přispívají (Gordan2011awo), ale zázraky negarantují. Žádná zaručená bylinná strategie proti hepatomu neexistuje.

Účinek ženšenu a rostlinných adaptogenů proti rakovině jater

Protirakovinným účinkům ženšenu byla věnovaná velká vědecká pozornost (viz příslušný odstavec u rakoviny obecně). Ženšen tlumí záněty a snižuje riziko rakoviny (Hofseth2007ict). To potvrzuje i klinická studie Yun2010npe. Účinky jednotlivých panaxosidů analyzuje studie Choi2013bbc. Účinkem ženšenu konkrétně na rakovinu jater (hepatom) se zabývají studie Kim2013pgeSong2010imc a další. Dle nich ženšen při pokusném podání karcinogenů snižuje výskyt rakoviny jater a přímo působí proti buňkám hepatomu.

Ostropestřec mariánský je známý adaptogen s ochranným účinkem na játra známý všem českým bylinářům. Jeho účinek proti rakovině jater není zanedbatelný, recentním vědeckým přehledem je Mastron2015shc. Dle studie Elmesallamy2011ceg chrání extrakt ostropestřece a jinanu dvoulaločného před vývinem rakoviny jater. Protirakovinné účinky dalšího klasického adaptogenu, rozchodnice růžové, zdůrazňuje ruský přehled Bocharova1994tpe, který považuje rozchodnici za účinnější než lesklokorku lesklou.

Účinek lesklokorky a houbových adaptogenů proti rakovině jater

Nejznámějším houbovým adaptogenem je lesklokorka lesklá, která za svou slávu vděčí TČM. Na Dálném Východě se lesklokorka považuje za důležité léčivo v prevenci i léčbě rakoviny. Nositelem její účinků jsou specifické triterpenoidy (ganoderové a lucidenové kyseliny, ganoderioly a další) a specifické proteoglykany. Vědecky se její účinek proti hepatomu in vivo i in vitro potvrdily studie Yang2005gap, Liu2009eaa, Lu2012aaa, Li2015glp a další. Účinek proti hepatomu byl zjištěn i u výtrusů lesklokorky (Liu2002aas). Zdravé jaterní buňky lesklokorka nepoškozuje (Liu2012pgl).

Protirakovinné, antidiabetické, hepatoprotektivní, protivirové a imunomodulační účinky lesklokorky jsou vědě dávno známé a uplatňují se i u hepatomu. Reference naleznete třeba v recentním přehledu Chen2017clt. Dle Lakshmi2006aam lesklokorka chrání játra před poškozením a rakovinou při experimentální otravě benzpyrenem. Dle tchajwanské studie Lin2003teg triterpenoidní složka lesklokorky zastavuje dělení buněk hepatomu v G2 specifickým působením na genovou expresi. Dle Li2015glp dále lesklokorka v karcinomu jater zvyšuje aktivitu cytotoxických T lymfocytů, které bojují proti rakovině. Chang2006ggt konstatuje účinnost ganoderiolu F proti buněčným liniím hepatomu in vitro, Weng2009ieg inhibiční účinek kyseliny lucidenové na růst i malignitu rakoviny jater in vivo. Kyselinu lucidenovou shledává účinnou i Weng2010aer. U kyseliny ganoderenové B se zjistil účinek proti buňkám rakoviny jater odolným vůči běžným cytostatikům (Liu2015gld). Koncentrace konkrétních triterpenoidů lesklokorky účinná proti hepatomu je dle Ruan2015drc 20-80μM. Triterpeny lesklokorky též účinkují proti sekundárním nádorům (tj. metastázám jiných nádorů) v játrech (Kimura2002aae). Určitou váhu mají ústné i písemné (Gordan2011awo) zprávy o ojedinělých "zázračných" vyléčeních pacientů trpících hepatomem po lesklokorce.

Říše hub (Fungi) navíc obecně obsahuje adaptogenní látky s protirakovinným účinkem. Všechny houby (včetně lesklokorky lesklé) jsou zdrojem adaptogenního ergosterolu (Chen2009ca9), β-glukanu (Pillai2013mbg) a dalších obecně se vyskytujících mykochemikálií. Například u další klasické protirakovinné houby, rezavce šikmého, dokumentují jeho účinek proti buňkám hepatomu studie Song2008iio a Youn2008cmi.

Recepty TČM používané při rakovině jater

Tradiční čínská medicína má při jednotlivých rakovinách, včetně rakoviny jater, své zavedené recepty. U hepatomu tyto recepty sumarizuje tchajwanský přehled Ting2015ptr (plné znění článku k dispozici online). Jednou z nejdůležitějších protirakovinných bylin TČM je šišák bajkalský a příbuzný šišák vousatý, který je dle Kan2017sbd účinným imunomodulátorem a inhibitorem růstu hepatomu in vivo.

Výzkum rostlin s potenciálem proti hepatomu je populární i v Číně (24692683). 24716182 zkoumala cinnamaldehyd a TČM směs Huang-Lian-Jie-Du-Tang. Skořicovník Cinammomum verum zkoumala 26792981. Pískavice řecké seno byla předmětem studie 26557712. Momordiku (hořkou okurku) zkoumala studie 25200916. Účinek proti hepatomu in vitro byl zjištěn i u cicimku datlového in vitro (Huang2007maa, Huang2009czj). Děhel čínský účinkoval proti buňkám lidského hepatomu in vivo (Shang2003esa). Na hepatoprotektivní a protizánětlivé byliny TČM upozorňuje 27043533. Bajkalin, který se nachází v šišáku bajkalském působí apoptózu buněčných liniíí hepatomu (Yu2016bps), dále viz 24910406. Bajkalin je přítomný i v trubači indickém (Oroxylum indicum). Dle Liu2006mmc epimedin C (Epimedium grandiflorum, E. sagittatum) zastavoval buněčný cyklus buněčné linie hepatomu specifickým účinkem na buněčnou signální kaskádu.

Zkušenosti orientální medicíny dnes nacházejí uplatnění i v komplexní vědecké terapii hepatomu. Recentní přehled o hepatomu Rasool2014nph nabízí kromě nejnovější imunoterapie též tři tradiční bylinné směsi:

  1. sho-saiko-to (=čínskou Xiao Chai Hu Tang, Minor Bupleurum Formula, Radix bupleuri 24g, Radix scutellariae 9g, Rhizoma pinelliae 9g, Rhizoma zingiberis recens 9g, Radix et rhizoma ginseng 9g, Radix et rhizoma glycyrrhizae praeparata 9g, fructus jujubae 9g)
  2. shen-qi (angelicae dahuricae radix 20g, scutellariae radix 10g, lonicerae japonicae flos 10g, menthae haplocalycis herba 10g, isatidis indigoticae folium 10g, taraxaci mongolici herba 10g, astragali radix 30g, codonopsis radix 30g, agrimoniae pilosae herba 30g, asari sieboldii radix et rhizoma 5g)
  3. shi-quan-da-bu-tang (all-inclusive great tonifying decoction, or "ten significant tonic decoction"): radix astragali 6-10g, cortex cinnamomi 3-6g, radix ginseng 6-9g, radix rehmaniae preparata 9-15g, rhizoma atractylodes macrocephalae 9-12g, radix angelicae sinensis 9-12g, radix paeoniae albae 6-9g, radix chuanxiong 3-6g, sclerotium poriae cocos 6-9g, radix glycyrrhizae 3-6g says americandragon) (rehmannia glutinosa, paeonia lactiflora, ligusticum wallichii, angelica sinensis, glycyrrhiza uralensis, poria cocos, atractylodes macrocephala, panax ginseng, astragalus membranaceus a cinnamomum cassia says 1294861).

Omlouváme se, ale tento článek není dokončen. Současná, rozpracovaná verze nevyjádřuje jeho konečnou podobu.