Drobečková navigace

Bolest

Praktické shrnutí: V tomto textu najdete vícero účinných bylin a lektvarových kombinací k léčbě bolesti. A to jak ty, které lze v ČR přímo sehnat a vyzkoušet, tak i ty, které dostupné nejsou, ale zato jsou účinné a slavné. Důraz přitom kladu na adaptogeny jakožto byliny neškodné, avšak je nutné si uvědomit, že při léčbě bolesti saháme i po paracelsovských lécích. Související texty: bolest kloubů, bolest hlavy a migréna.

Velmi zjednodušeně, při fytoterapii rozeznáváme dva základní typy bolesti: akutní a chronickou. Akutní bolest nastává hned po aplikaci bolestivého podnětu. Chronická je nejčastěji důsledkem chorobného zánětlivého procesu. Především na léčbu chronické a zánětové bolesti se adaptogeny a adaptogenní lektvarové kombinace zaměřují. Nebudu – ač bych mohl – vysvětlovat jak bolest vzniká, jakými aferentními nervovými vlákny ji vnímáme, jak vzniká přecitlivělost tkání při zánětu. Stačí, když si terapii adaptogeny uvědomíme, že každá bolest má svou chorobnou příčinu a že když tuto vyléčíme, zmizí i bolest. S odkazem na příslušný wikipedický článek přistupme k léčivým kombinacím.

Pár osvědčených kombinací na úvod

Rostliny tlumící bolest patřily v minulosti k nejcennějším a nejproslulejším. Často získaly věhlas všeléků. Asi největší věhlas tímto způsobem získaly opioidní kombinace. Hlavním zdrojem opioidů v Evropě byly tradičně léčivky mák setý a mák vlčí. Opioidy byly součástí slavných léčivých směsí, včetně proslulého benátského dryáku (electuarium theriaca), z jehož názvu vzniklo slovo lektvar. Opioidy byly též podstatou všeléku zvaného laudanum, který nosil v jílci svého meče Paracelsus. V TČM je zdrojem opioidů kromě máku též dymnivka čínská a skalní. Z té se vyrábějí lektvary proti bolesti, které jsou bylinným analogem našeho Alnagonu:

Lze tyto lektvary v ČR sehnat a vyzkoušet? Nikoliv. Tak proč je uvádím? Proto, abychom začali nějakými skutečně účinnými kombinacemi. Aby nikdo neříkal, že bylinky jsou nanic. Tyto kombinace jsou krásné tím, že každá obsahuje kolem 10 přísad, a to nejen adaptogenních, ale i paracelsovských. Jaké přísady to jsou? Každou máte na dva kliky. V první řadě samozřejmě neadaptogenní kořen dymnivky. I u nás roste dymnivka plná a dutá, naše dnes už téměř zapomenuté léčivky. Ve větším dymnivkovém lektvaru však najdete třeba i účinnou, ale jedovatou stefanii čtyřmužnou, kterou byste při přípravě českého analogu těchto lektvarů museli tvořivě nahradit. Avšak výšeuvedené dymnivkové kombinace nejsou účinné jen díky opioidům. Obsahují též několik účinných adaptogenních složek proti bolesti, z nichž bych jmenoval těchto 5 základních:

Lze tyto přísady v ČR sehnat a vyzkoušet? Pokud vím, tak pivoňku a kozinec ano (námatkou tady a tady), hansenii a chrpovník nikoliv, děhel čínský opět ano, třeba tady. V ČR však seženete lektvarovou vsázku dvou adaptogenních kombinací, které prokazatelně snižují zánětlivost jako příčinu chronické bolesti:

Pokud se rozhodnete tyto lektvary použít, je vhodné je doplnit separátně zakoupeným dražším adaptogenem, kterým je ženšen. Ten se totiž v komerční verzi obou právě uvedených kombinací nahrazuje levnějším pazvonkem chloupkatým. Dalším vhodným přídavkem k těmto kombinacím je též čerstvý strouhaný zázvor a další protizánětlivé byliny. K vážné přípravě lektvarů budete také potřebovat tzv. bylinkovar. Odkazy na prodejce bylinkovarů najdete na stránce o lektvarech úplně dole.

Ženšen a tlumení bolesti

Modelový adaptogen ženšen není proti bolesti neúčinný. Ženšen tlumí hlavně chronické bolesti v důsledku zánětu, jelikož ze 180 ženšenových saponinů nejméně 10 inhibuje transkripční faktor NF-κB a snižuje expresi cykloxygenázy (gen COX2) a zánětové NO syntázy 2 (gen NOS2). Konkrétně jde o ginsenosidy Rh1, Rh2, Rb2, Rd, Rg1, Re, Rg3 a jejich metabolity 20(S)-PPT a sloučenina K (Christensen2009gcb, Park1996gri, Park2003aag, Oh2004sog, Park2005ieg aj.) Lze spekulovat, že inhibice ženšenem na úrovni genové exprese je vhodnější než alosterický účinek analgetik typu aspirin. Cévní NO syntázu 3 ženšen neinhibuje (Ma2006pae), ba naopak, takže nezvyšuje krevní tlak, ba naopak, relaxuje cévy. Vnímání bolesti v mozku přímo blokuje minoritní ginsenosid Rf (Mogil1998grt), který blokuje vápníkové kanály v příslušných neuronech stejně silně jako opioidy (Nah1995tcg). Účinná dávka ED50 extraktu ženšenových saponinů proti bolesti způsobené kapsaicinem u myší byla 49mg/kg při vnitrobřišní aplikaci. Při aplikaci téhož extraktu do mozkových komor byla ED50 asi 1,5mg/kg (Nah2000ega). Takže já nechci slyšet nikoho říkat, že ženšen je placebo. Též studie Yoon1998gid zjistila u myší účinnou analgetickou dávku ED50=30µg/zvíře (při podání panaxosidů přímo do mozku), což přepočítáno na kg živé váhy činí asi ED50=2mg/kg. Z toho vidíme, že zkonzumování několika gramů ženšenu denně má reálnou šanci u chorobných stavů zmírnit bolestivost.

Další byliny s účinkem proti bolesti

Na tomto místě bych mohl podle hesla méně je více tento text i ukončit. Ale při psaní tohoto webu se pravidelně setkávám se střípky informací o účinnosti různých bylin proti bolesti, a ty tady prostě abecedně vyjmenovávám.

Pokud je vám tento seznam krátký, račte si přečíst plné znění přehledu Tsuchiya2017aap, v kterém jsou anestetické látky rostlinného původu po řadě vyjmenovány japonským odborníkem, který se na tuto oblast specializuje a dostává za to plat. Tento přehled má přes dvacet stránek, což by pro tento článeček, který si právě čtete, bylo, jak jistě uznáte, přespříliš. A teď k tradiční čínské medicíně (TČM). Proč k TČM? Opakuji podesáté, protože ač je TČM nevědecká, má léčebné sebevědomí dané tisíciletou zkušeností a její kombinace fungují.

Další lektvary TČM proti bolesti

Kombinací TČM je velké množství a ty nejdůležitější, které se dají v ČR i prakticky sehnat, jsem už uvedl výše. Ale teoreticky vzato existují i další kombinace. Možná se časem najde nějaký odvážný vědmák, který je bude u nás připravovat. (Odvážný kvůli eurozákonům. EU tady není pro naše dobro, ale k tomu, aby nám vládla.) Tak třeba

je pohodová kombinace 4 drog: plodu ampáku routoplodého, ženšenu, zázvoru a cicimku. Hodí se k léčbě především bolesti hlavy. K léčbě těžších případů neutuchající bolesti hlavy je určená

U číše proti migréně bych se chtěl na chvíli zastavit. Pokud by někdo čistě teoreticky číši proti migréně v ČR připravoval, první nutná věc je vynechat z kombinace kopytník Sieboldův (kvůli malému množství velmi nebezpečné kyseliny aristolochové). Ostatních 7 přísad číše proti migréně je však bezpečných, a to včetně štírů a stonožek, jejichž účinnost proti bolesti je prokázaná. Ještě složitější kombinací je

Tento lektvar obsahuje 15 složek, z nichž opět musíme vynechat kopytník Sieboldův. Pak je tento lektvar bezpečný, neproblematický a účinný hlavně při bolestech kloubů. Velký počet složek obsahuje i

taktéž doporučovaný na bolest kloubů. Větší lektvar ledeburiely obsahuje jednu přísadu toxickou, avšak nikoliv příliš nebezpečnou: a to preparovaný boční kořen oměje Carmichaelova. Zatímco čerstvý oměj je smrtelně jedovatý, jeho preparovaný kořen je v malých množstvích bezpečně konzumovatelný, i když pořád ještě trochu jedovatý. Když se necítíe na oměj, můžete jej ze začátku vynechat a tuto drogu přidávat postupně. A nakonec zmiňme ještě jednu pohodovou adaptogenní kombinaci, která je v ČR i k sehnání:

Oproti běžnému lektvaru šesti vznešených obsahuje obohacená verze navíc chrpovník a kardamovník. A chrpovník, jak jsem už psal, je jednou z nejlepších drog proti zánětu. Již naváženou vsázku tohoto lektvaru seženete zde. Směsi vhodné při předmenstruační a menstruační bolesti viz v článku plodnost.

| 2010 - 4.4.2020